Puzzel 2 Puzzel 3

Identiteit

Wij vinden onze inspiratie in de bijbel met name in de persoon van Jezus Christus. Wij geloven dat God van ons vraagt dat wij bouwen aan een wereld waar mensen leven in een sfeer van veiligheid, onderling vertrouwen en wederzijds respect.

Concreet komt onze identiteit terug in de verhalen die wij uit de bijbel vertellen. We gebruiken hiervoor Kind op Maandag. Daarnaast kiezen de leerkrachten liedjes die daarbij passen. We bidden en danken ook dagelijks met de klas. Daar waar het zinvol is, is onze identiteit zichtbaar in gesprekken met de kinderen.
We geven ouders bij aanmelding van het eerste kind uit het gezin een Prentenbijbel. De ouders kunnen zo de Bijbelverhalen ook thuis met hun kind lezen. Bij oudere kinderen is dit een naar leeftijd aangepast vergelijkbaar boek.
De christelijke feesten vieren wij als school in de klas of in groter verband in een kerk.

Visie

Onder het motto “Leren doen we met elkaar” werken we vanuit Bijbelse waarden en normen aan de volgende leeraspecten:

  • De overdracht van kennis, vaardigheden, waarden en normen
  • Leren over de maatschappij en hoe wij ons verhouden tot die maatschappij
  • Leren over je zelf en het nemen van verantwoordelijkheid

Deze drie aspecten overlappen elkaar.
De overdracht van kennis en vaardigheden, waarden en normen staat bij ons centraal. De aandacht voor een goede persoonsvorming vinden wij belangrijk. Daarna kun je ook ontdekken hoe jij dan naar de maatschappij en onze cultuur kijkt en je daar een mening over vormen.

Ons onderwijs richt zich dus op:

  • de emotionele en verstandelijke ontwikkeling;
  • het stimuleren van creativiteit;
  • het verwerven van noodzakelijke kennis;
  • sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden

Kleuteraanbod op de Oranje Nassauschool

Visie op het jonge kind 

In de kleuterbouw van de Oranje Nassauschool leren we spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving. Hierbij bieden we gerichte begeleiding om tot spel te komen, om vanuit spel tot leren te komen en hierbij houden we rekening met de ontwikkeling van het kind.  

Het onderwijs aan het jonge kind 

Het onderwijs aan het jonge kind richt zich allerlei ontwikkelingsgebieden. Dit stemmen we af op de zone van actuele ontwikkeling en de zone van naaste ontwikkeling. Dit houdt in dat we kijken naar wat een kind al beheerst en wat de volgende stap is in de ontwikkeling. We geven dit onderwijs vorm in thematisch onderwijs.  

Wij volgende de ontwikkeling van de kinderen met de leerlijnen van Parnassys. We spelen met de kinderen mee, observeren en zijn interactief bezig met de kinderen. Hierdoor krijgen we een goed beeld van wat ze al kunnen. Dit doen we in onze rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving. In onze lokalen zijn diverse hoeken te vinden waar de kinderen kunnen spelen, ontdekken en leren. 

Door deze manier van werken geven wij iedere kleuter de kans om te leren, te ontwikkelen én zichzelf te zijn in een groep waar we samen leren.  

Meer weten? Lees ons document: Onderwijs aan het jonge kind.

Aanbod in midden- en bovenbouw

De leerkrachten in de groepen 5 t/m 8 werken meer methodisch. Naast de eerder genoemde methodes wordt voor wereldoriëntatie Blink! gebruikt en voor Engels Stepping Stones.

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Close Reading. Hierdoor duiken de leerlingen steeds verder in de tekst waardoor hun kennis van het onderwerp vergroot wordt.

Bron Pica