Puzzel 2 Puzzel 3

Begaafdheid

Visie

Er zijn verschillende soorten manieren waarop je naar meer en (hoog)begaafdheid kunt kijken. Wij willen dat doen vanuit de visie van Tessa Kieboom: kijken met een groene bril. Een bril waardoor we het ontwikkelingspotentieel en de kracht van de begaafdheid zien. Een kind is meer dan alleen cognitie, dat is maar een onderdeel. Samen met motivatie en creativiteit maakt dat deel uit van het ‘Cognitieve Luik’, het denken.

(Hoog)begaafheid heeft nog een kant, het voelen, ook wel het ‘Zijnsluik’ genoemd. Naast kenmerken die ieder kind heeft in zijn of haar persoonlijkheid, zijn bij (hoog)begaafden nog enkele andere specifieke kenmerken, waardoor deze kinderen andere behoefte hebben op het gebied van begeleiding en zorg.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar de site van Excentra, het begaafdheidscentrum in Antwerpen, wat geleid wordt door Tessa Kieboom.

Aanbod

Op onze school willen we alle kinderen een plek bieden waar ze zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen op een manier die past bij hun talenten en capaciteiten. Door ons aanbod in lesstof aan te passen, doen wij ons best om goed aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft.

Voor meer- en (hoog)begaafde leerlingen betekent dit dat ze niet alleen de kerndoelen hoeven halen die voor alle leerlingen gelden, maar dat voor hen ook plusdoelen gesteld worden. De reguliere lesstof compacten wij (verkorten van de instructie, plusopdrachten en/of oefentijd). De vrijgekomen tijd kan vervolgens besteed worden aan verrijkingsopdrachten. Bij het leren en maken van de verrijkingsopdrachten krijgen deze leerlingen begeleiding van de leerkracht.

Daarnaast merken wij dat sommige kinderen nog meer uitdaging nodig hebben en/of specifieke leerdoelen hebben met betrekking tot leren leren, leren denken en leren leven (SLO). Voor deze kinderen hebben wij ‘ de ontdekgroep’. Bij deze groep gaan ze aan de slag met filosofie, debatteren, denksleutels en ontwerp/onderzoeks opdrachten. We kiezen er bewust voor om verschillende leeftijden bij elkaar te zetten om dat we zien dat ze van elkaar leren en daardoor groeien. Deze kinderen hebben behoefte aan gelijkstemden en hierin voorzien deze groepen.