Puzzel 2 Puzzel 3

Nieuwe leerling

Voor het eerst naar school

Binnenkort wordt uw kind 4 jaar! Dit betekent dat u op zoek gaat naar een basisschool. Kom gerust kennismaken met onze school. We doen dit met een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U kunt een afspraak plannen of bellen met ons.

Tijdens het kennismakingsbezoek krijgt u een aanmeldformulier mee. Hierin staan vragen over de eerste ontwikkeling van uw kind. Als u deze formulieren ingevuld op school inlevert, dan bekijken we dit. Het formulier kan aanleiding zijn om samen weer in gesprek te gaan. In dit gesprek gaan we samen kijken of wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Zo niet dan helpen wij u zoeken naar een passende school. Hierbij gaat het meestal om specifieke onderwijsbehoeften van uw kind.

Als de aanmelding geen vragen op roept (dat geldt voor het grootste deel van de aanmeldingen) dan krijgt u een inschrijfformulier en daarna nemen de leerkrachten van groep 1 contact met u op om een afspraak te maken en om kennismaking te plannen.

Aanmelden omdat u een andere school zoekt

Bel ons of gebruik het contactformulier. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Meer hierover kunt u lezen in de schoolgids.

Hier vindt de hele procedure.

Aanmelden

Kennismaking plannen

Neem voor meer informatie of om uw kind(eren) aan te melden gerust contact met ons op.