Puzzel 2 Puzzel 3

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar. Tijdens de vergaderingen wordt het beleid van de school vastgesteld en geëvalueerd.

De MR is bereikbaar via het mailadres mr.oranjenassau@sgperspectief.nl