Puzzel 2 Puzzel 3

Informatie van en naar school

We vinden het belangrijk om korte lijnen te hebben tussen thuis en school. Daarom gebruiken wij de app Parro voor de dagelijkse communicatie: een bericht van de leerkracht van de groep van uw kind, een vraag om hulp bij een excursie en de jaaragenda van de school. Elke ouder krijgt een inlogcode voor Parro. De ouder kan ook in Parro een gesprek met de leerkracht beginnen of zijn/haar kind ziek melden. Verder wordt Parro ook gebruikt voor schoolbrede mededelingen.

Ons administratiesysteem heet ParnasSys. Naast de adresgegevens staan hier ook de toetsresultaten van uw kind in en het digitaal rapport. Dit rapport krijgt uw kind ook in een map mee naar huis. U kunt ook inloggen in het ouderportaal van ParnasSys. Dat gaat met dezelfde gegevens als van Parro.

Ook op onze school zijn er leerlingen die te maken hebben met een thuissituatie van gescheiden ouders of waarin ouders gaan scheiden. Ons uitgangspunt is dat wij beide ouders voorzien van dezelfde informatie. Daarnaast hebben ook de ouders een informatieplicht t.o.v. elkaar. Dit en meer hebben wij beschreven in onze Kwaliteitskaart Informatievoorziening gescheiden ouders. U kunt deze hier inzien.