Puzzel 2 Puzzel 3

Leerlingenzorg

Gelukkig ontwikkelen de meeste kinderen zich zonder veel bijzonderheden. Waar dit niet het geval is, is vaak extra ondersteuning nodig.

De ondersteuning van de leerlingen is verdeeld in 4 zorgniveaus. In alle situaties heeft de leerkracht de regie voert. De leerkracht houdt de ouders op de hoogte.

Zorgniveau 1 – Er valt iets op aan een kind rondom leren en/of gedrag. De leerkracht bespreekt dit en kijkt of er gemakkelijk een oplossing gevonden kan worden.

Zorgniveau 2 – Het kan niet snel opgelost worden. De leerkracht schrijft een kortlopend plan (max 6 weken looptijd). Dit plan voeren we uit en evalueren we na zes weken.

Zorgniveau 3 – De hulp leidt niet tot een verbetering. De specialisten op school denken mee. De leerkracht schrijft een individueel plan. Het plan wordt uitgevoerd en geëvalueerd.

Zorgniveau 4 – Uit de evaluatie blijkt dat er weinig vooruitgang is. De intern begeleider gaat nu actief meedenken. Soms is een onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de belemmering in leren of in gedrag. We betrekken dan het Ondersteuningsteam van Perspectief erbij.

Voor onderzoeken of voor het betrekken van het Ondersteuningsteam van Perspectief vragen wij altijd eerst toestemming aan de ouders.