Puzzel 2 Puzzel 3

Onze school

Op de Oranje Nassauschool willen wij een veilige leer- en leefomgeving vormen, waar kinderen zich geborgen voelen.

Sfeer en plezier zijn belangrijk. We willen een warme omgeving voor de kinderen vormen, waarin aandacht is voor elk kind. Iedereen moet zich welkom voelen.

Wij realiseren dit door vakbekwame en bevlogen leerkrachten met hart voor uw kind. Centraal in school staat het leren van elkaar.

Pedagogische visie

Op de Oranje Nassauschool willen wij een veilige leer- en leefomgeving vormen, waar kinderen zich geborgen voelen. Sfeer en plezier zijn belangrijk. De school wil een warme omgeving voor de kinderen vormen, waarin aandacht is voor elk kind. Een ieder moet zich welkom voelen.

Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van de Oranje Nassauschool gaat uit van het leerstof- jaarklassensysteem waarbij in de onderbouw vooral wordt uitgegaan van spelenderwijs betekenisvol leren en het onderwijs in de midden- en bovenbouw meer gericht is op leren door middel van directe en effectieve instructie met ruimte voor zelfstandig werken.

De missie van de school

Waar we voor staan en wat willen we met elkaar willen bereiken: – het onderwijzen van de ons toevertrouwde leerlingen door de doelen van het basisonderwijs te realiseren – samen leren in een veilige en vertrouwde omgeving – het ontwikkelen van zelfstandigheid – het ontwikkelen van een verantwoordelijke en kritische houding We vatten dit samen in ´Leren doen we met elkaar´ Wij kunnen dit doen doordat wij inspiratie vinden in de bijbel met name in de persoon van Jezus Christus. Wij geloven dat God van ons vraagt dat wij bouwen aan een wereld waar mensen leven in een sfeer van veiligheid, onderling vertrouwen en wederzijds respect.

Contactblok

Op zoek naar een school voor uw kind?

Loop binnen of bel voor een afspraak met Pim Holsappel om kennis te maken en de sfeer op onze school te proeven.

Meidoornstraat 9 Stadskanaal

0599-651572 (algemeen)

info.oranjenassau@sgperspectief.nl